Emily Sisson set a US women’s record

Emily Sisson set a US women’s record